PARK BIZNESU TEOFILÓW

Opis budynku

 

Park Biznesu Teofilów jest nowoczesnym kompleksem biurowym docelowo składającym się z czterech, dziewięciokondygnacyjnych budynków klasy B+.  Budowa pierwszego budynku o powierzchni najmu około 9 000 m2 została zakończona we wrześniu 2011 r. Kluczowym najemcą budynku jest Polkomtel sp. z o.o.

 

Projekt Parku Biznesu Teofilów powstał w warszawskiej pracowni architektonicznej PRC Architekci, mającej na swoim koncie m.in. realizację luksusowego biurowca Liberty Corner w Warszawie, projekt zespołu biurowców klasy ‘A’, Eurocentrum w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, licznych hoteli i rezydencji wielorodzinnych oraz  wielu innych obiektów użyteczności publicznej.

 

W pierwszej fazie wybudowany został jeden budek, oznaczony jako budynek C, oraz zagospodarowanie terenu wokół niego, poprzez wykonanie dróg dojazdowych, chodników, nasadzeń oraz obiektów małej architektury. Na dwóch poziomach podziemnych został zaprojektowany parking, znajdują się tam również urządzenia i pomieszczenia techniczne niezbędne do działania i obsługi technicznej obiektu. Kondygnacje naziemne spełniają funkcję biurową oraz w części parterowej przeznaczone są na działalność usługową.

 

Główne wejście zaprojektowano od strony pokrytego tartanem dziedzińca, który docelowo zwieńczać będzie kompleks budynków. Drugie wejście oraz wjazd do garażu podziemnego usytuowane zostały od strony ulicy Traktorowej. Z tej samej strony znajduje się 8 miejsc parkingowych naziemnych przeznaczonych dla gości.

 

Powierzchnia zabudowy budynku C:  1 088,1 m2.

 

Powierzchnia całkowita:

  - część podziemna               4 996,0 m2

  - część nadziemna             10 566,7 m2

 

Ilość podziemnych miejsc parkingowych: 134

 

Część naziemna – gabaryty:

Długość budynku:                57,4 m

Szerokość budynku:            19,0 m

Wysokość budynku:            39,4 m

 

Wnętrze budynku zorganizowane zostało wokół trzonu komunikacyjno-instalacyjnego, dookoła którego jest pierścień korytarzy o szerokości 1,5m

i wysokości 2,65m. Trzon stanowią 4 windy pasażerskie, ewakuacyjne klatki schodowe, szachty instalacyjne oraz zespoły sanitarne i kuchenki przeznaczone do wyłącznego korzystania przez najemców.

 

Podstawowe informacje techniczne na temat budynku:

- Zasilanie budynku z 2 niezależnych pętli energetycznych oraz agregat prądotwórczy zlokalizowany na dachu budynku - to trzy niezależne źródła zasilania, które zapewniają doskonałe i ponadstandardowe zabezpieczenie ciągłości pracy.

- System detekcji tlenku węgla w garażach.

- System detekcji gazu płynnego.

- BMS – system zarządzania budynkiem.

- System kontroli dostępu.

- System telewizji dozorowej CCTV.

- 4 windy.

 

Instalacja przeciwpożarowa obejmująca:

Instalację odgromową

Hydrantową

System sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, podłączony do monitoringu PSP,

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Zabezpieczenie przed zadymianiem klatek schodowych i holi windowych

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (w części nadziemnej i podziemnej).

 

Opis budynku

 

Działka, na której powstaje Park Biznesu Teofilów zlokalizowana jest w przemysłowej części łódzkiego osiedla Teofilów.

 

Rozpoczynając projekt nie mogliśmy uciec od skojarzeń tego miejsca z warszawskim Służewcem Przemysłowym. To fragment stolicy, który jeszcze kilka lat temu zajmowały stare fabryki i magazyny, dziś jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijającej się części miasta. Tak widzimy Teofilów, jako przyszłe biurowe zagłębie Łodzi.

 

Główną ideą towarzysząca nam w projektowaniu krajobrazu zespołu, było otwarcie budynków na ciekawe wnętrze, które powstanie w przestrzeni pomiędzy nimi. W miejsce tradycyjnych trawników, chodników i podziałów na jezdnie, na dziedzińcu chcieliśmy stworzyć wewnętrzny salon spajający zespół czterech budynków.

 

Na prostokątnej działce wyobraziliśmy sobie wspólną kubaturę osłoniętą od otoczenia surowymi ścianami, którą przecięliśmy na cztery części, tak jak tnie się jabłko.

 

Elewacje zewnętrzne – skórę zespołu, zdecydowaliśmy pozostawić w tynku i monotonnym rytmie powtarzalnych okien, jako uporządkowane nawiązanie do budownictwa przemysłowego, tworzącego otoczenie budynku.

 

Elewacje wewnętrzne zostały w całości przeszklone, otwierając budynki do wewnątrz.

 

Budując dwa różne typy elewacji chcieliśmy podkreślić kontrast pomiędzy zewnętrzem i wnętrzem założenia oraz wyodrębniać zespół z otoczenia. Dążyliśmy do ograniczenia materialnych środków wyrazu i zastąpienia ich prostą czytelną dla przyszłych użytkowników ideą.

 

Ta przestrzeń, która powstała pomiędzy budynkami to centralny element całej inwestycji - wewnętrzny reprezentacyjny plac z podjazdami dla gości oraz przestrzenią pieszą. Swoją formą ma być zbliżony do niezadaszonego foyer zespołu z czerwonym reprezentacyjnym dywanem.

 

Mamy nadzieję, że ta odmienna stylistyka wnętrza, wpłynie pozytywnie na identyfikowanie się przyszłych pracowników z nowym miejscem i zachętę do pracy zespołowej, a reprezentacyjny plac z czerwonym dywanem będzie przyjemnością dla gości i nową wartością na mapie osiedla Teofilów.

 

Biura

 

Pierwszy z powstających w Parku Biznesu Teofilów - budynek „C” oferuje najemcom  8 902,9 m2 powierzchni do wynajmu na dziewięciu kondygnacjach, w tym dwóch antresolach na parterze oraz na ostatniej kondygnacji oraz kondygnacjach podziemnych, gdzie zlokalizowano podręczne magazynki oraz gdzie znajdują się 134 miejsca parkingowe.

 

Wskaźniki zatrudnienia dla poszczególnych kondygnacji:

 

1 osoba/10m2  - 60 osób - parter – powierzchnie usługowo-biurowe

1 osoba/7m2 – 8 x 100 osób  - kondygnacje powtarzalne

1 osoba/18m2 – 2x10 - antresole nad piętrem 8

 

Projekt, poprzez założone rezerwy w urządzeniach i instalacjach, dopuszcza możliwość zwiększenia liczby osób na kondygnacji do około 120,

w zależności od aranżacji danego piętra. Na antresoli maksymalna liczba pracujących osób wynosi 10.

 

Charakterystyka pomieszczeń:

pełna klimatyzacja oparta na bezgłośnych belkach chłodzących,

wysokie i reprezentacyjne biura bez sufitów podwieszanych w części biurowej,

podniesione podłogi techniczne,

uchylne okna,

kontrola dostępu,

profesjonalna ochrona,

4 windy 1000kg/13 osób,

2 klatki schodowe,

nowoczesny system zarządzania budynkiem,

w pełni wyposażone kuchnie dla najemców i toalety,

usługi na parterze budynku,

pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych,

wykładzina,

okablowanie elektryczne i teletechniczne.

 

Udogodnienia

 

Głębokość przestrzeni biurowej zlokalizowanej wokół korytarzy wynosi od 4 do 4,3 m. Powierzchnia biurowa może być dzielona zgodnie

z rozkładem modułowym – szerokość jednego modułu to 1,35m.

 

Charakterystyka budynku:

Szerokość traktów - 4,3 m

Wysokość użytkowa biur na piętrach powtarzalnych - 3,2 m

Wysokość w korytarzach - 2,65 m

Wysokość parteru w częściach usługowych - 5 m

Podłogi podniesione – 15 cm

Floor boxy (2 gniazda ogólne, 2 komputerowe, 2 telekomunikacyjne)

Oświetlenie powierzchni biurowej – 500lx

Otwierane okna

Klimatyzacja oparta na oszczędnych i bezgłośnych belkach chłodzących

Gniazda elektryczne i telekomunikacyjne  osadzone w podłodze (floor box - 2 gniazda ogólnego przeznaczenia, dwa komputerowe,

2 telekomunikacyjne/na jedno stanowisko pracy).

Agregat prądotwórczy na dachu, co w połączeniu z dwoma niezależnymi obwodami zasilającymi zapewnia nieprzerwany dopływ prądu

do urządzeń.